Město Český Dub

Informace ke zřízení datové schránky

Podle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 5). je obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. 

Místostarosta

foto

Ondřej Fila           

zvolen za: NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ OBČANŮ
Mobil: 604 928 034
Pevná linka: 485 147 051
Email: mistostarosta@cdub.cz
Po volbách v roce 2018 zastával funkci předsedy finančního výboru a od roku 2019 je místostarostou města. Do funkce místostarosty ve druhém volebním období byl zvolen na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 20. října 2022.  
Životopis
Fotogalerie
 
Místostarosta zastupuje starostu a jeho kompetence v záležitostech samosprávy na volební období 2018 – 2022 schválila Rada města usn. č. 2020/RM/03/020 ze dne 5.2.2020:
- majetkové operace města (prodeje, koupě nemovitostí)
- správa majetku, nájemní smlouvy
- Česká beseda, kultura ve městě
- určený zastupitel pro pořizování změn územního plánu
- foto a video města
- společenské události
- správce facebooku města
 
Konkrétní rozvojové oblasti
- koupaliště
- vybudování víceúčelového sportoviště na „asfalťáku“
- úprava školního hřiště
- dětská hřiště ve městě
- areál hřbitova, Schmittova hrobka
- cyklistické stezky
- rozšiřování kamerového systému ve městě
- kotelny ve vlastnictví města
 
Příspěvkové organizace
Základní umělecká škola
Základní škola
Pečovatelská služba
 
Zastupování města ve společnostech s majetkovou účastí
Severočeská vodárenská a.s

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace