Město Český Dub

Informace ke zřízení datové schránky

Vyhlášky města

Přehled platných vyhlášek města

2022 - OZV č. 2/2022, o nočním klidu

2022 - OZV č. 1/2022, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Informace správce poplatku

2021 - OZV č. 2, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

2021 - OZV č. 1, o místním poplatku z pobytu

2020 - OZV č. 2, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem nepodnikajících fyzických osob na území města Český Dub 

2020 - OZV č. 1, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

2019 - OZV č. 3, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2019 - OZV č. 2, o místním poplatku ze psů

2018 - OZV č. 2/2018, o regulaci zábavní pyrotechniky

2018 - OZV č. 1/2018, o nočním klidu

2015- OZV č. 3/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

2013 - OZV č. 2, Požární řád Města Český Dub

2012 - OZV č. 1, kterou se zrušuje OZV č. 7/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

2011 - OZV č. 1, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

2010 - OZV č.8, kterou se zrušují některé OZV

2010 - Příloha č. 1 k OZV č.3, místní poplatek za užívání veřejného prostranství - příloha č. 1

2010 - OZV č. 2, o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty

 

Nařízení rady města

Město

Překlad (translations)

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace