Město Český Dub

Informace pro snoubence

KATALOG - VARIANTY SVATEBNÍCH OBŘADŮ
Termín sňatku lze objednat osobně nebo telefonicky: p. Marie Braxatorisová, 485 147 051 nebo 777 147 051, případně e-mailem: marie.braxatorisova@cdub.cz.
Vyplněný dotazník k uzavření manželství (s potřebnými doklady) se odevzdává nejdéle 14 dní před domluveným termínem sňatku.
Potřebné doklady k uzavření manželství:
  1. platné občanské průkazy obou snoubenců (dále OP)
  2. rodné listy
  3. pokud je snoubenec rozvedený – rozsudek o rozvodu manželství s doložkou nabytí právní moci (pokud má v OP stále stav ženatý/vdaná předkládá s rozsudkem o rozvodu manželství Výpis z informačního systému – vydává Obecní úřad, evidence obyvatel v místě trvalého pobytu snoubence)
  4. pokud je snoubenec ovdovělý – úmrtní list bývalého manžela/manželky
  5. Cizinec: osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství tzn., že podle právního řádu státu, jehož je snoubenec příslušníkem, není známa překážka k uzavření manželství.(Doklady musí být přeloženy českým soudním tlumočníkem –překladatelem).
Pokud některý ze snoubenců nemluví česky, nebo je neslyšící či němý, je nutná přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka si snoubenci zajišťují sami.
Žádost o uzavření manželství vyplňujte hůlkovým písmem nebo strojem ve všech kolonkách. 
 
Obřadní místa:
Budova radnice
Radnice
Obřady se konají v obřadní síni v budově radnice v 1. patře vlevo. Snoubenci a svatebčané se dostaví do obřadní síně 15 minut před stanovenou hodinou obřadu.

Johanitská komenda
Johanitská komenda
Obřady se konají ve vstupním sálu se třemi křížovými klenbami v budově Johanitské komendy. Snoubenci a svatebčané se dostaví do obřadní síně 15 minut před stanovenou hodinou obřadu.

Podještědské muzeum
Podještědské muzeum

Jiné vhodné místo
Pokud mají snoubenci zájem uzavřít manželství na jiném vhodném místě, nejprve zjistí, zda je to možné (např. zda bude majitel objektu nebo pozemku souhlasit atd.). Poté kontaktují oddělení matriky. Pokud bude ze strany Městského úřadu Český Dub možné z časových a technických důvodů zajistit uzavření sňatku, oddělení matriky termín potvrdí a následně budou se snoubenci domluveny všechny podrobnosti týkající se obřadu.

Oddací list:
Oddací list lze vyzvednout v týdnu po sňatku po předložení občanského průkazu. Na požádání lze oddací list zaslat poštou.
Ceník svatebních obřadů
a) uzavření manželství ve stanovený obřadní den tj. sobota: bez poplatku
b) uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost: 1 000 Kč
c) uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR: 2 000 Kč
d) uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR: 3 000 Kč

UPOZORNĚNÍ PRO SNOUBENCE
V den sňatku před obřadem předloží snoubenci i svědci platný občanský průkaz, cizinci cestovní doklad.
Uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků, doporučujeme přijít k obřadu ve vhodném oblečení.

 

Praktické informace

Překlad (translations)

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
3
4
3
5
2
6
1
7
1
8
4
9 10
3
11
3
12
3
13
1
14
1
15
1
16 17
2
18
2
19
2
20
2
21
1
22
1
23 24
2
25
2
26
2
27
1
28
3
29
1
30 31
3
1
1
2
1
3
1
4
1

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace