Město Český Dub

Městský kamerový systém

Městský kamerový dohlížecí systém města Český Dub (MKDS)

Informace o zpracování osobních údajů

Vlastník MKDS

 

Název: Město Český Dub

IČO: 00262722

Sídlo: Nám. B. Smetany 1/I, 463 43  Český Dub

Spravující orgán

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČO: 720050501 (dle § 24, odst. 3, zák. č. 110/2019 Sb.)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

plk. JUDr. Ladislav Adámek

Policejní prezidium České republiky, Strojnická 27 (P.O.BOX 62/K-SOU), 170 89 Praha 7

Účel zpracování osobních údajů

Bezpečnost obyvatel, ochrana majetku před poškozením a krádeží, ochrana veřejného zájmu a ochrana veřejného pořádku, předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, včetně pátrání po osobách (§ 24, odst. 1, zák. č. 110/2019 Sb.)

Právní základ zpracování osobních údajů

Plnění právní povinnosti - plnění úkolu a výkon veřejné moci spravujícího orgánu (zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů)

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

obrazový záznam kamerového systému

Doba uložení osobních údajů

14 dní, záznamy jsou po uplynutí této lhůty systémem automaticky smazány

Příjemci osobních údajů

 

Příjemci jsou třetí subjekty, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Spravující orgán předá záznam v rámci své pravomoci orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro účely přestupkového řízení, popř. jiným oprávněným příjemcům pro naplnění účelu zpracování.

Předání do zahraničí

Spravující orgán nepředává osobní údaje mezinárodním organizacím či do třetích zemí.

Práva subjektu údajů

 

  • Právo na přístup k osobním údajům (§ 28 zák. č. 110/2019 Sb.)
  • Právo na opravu osobních údajů (§ 29, odst. 1, zák. č. 110/2019 Sb.)
  • Právo na výmaz osobních údajů (§ 29, odst. 2, zák. č. 110/2019 Sb.)
  • Právo na omezení zpracování (§ 29, odst. 3, zák. č. 110/2019 Sb.)
  • Právo podat stížnost u Úřadu jako dozorového úřadu (čl. 77 obecného nařízení)

Každý subjekt údajů (pokud se domnívá, že došlo k porušení obecného nařízení) má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail posta@uoou.cz.

Automatizované rozhodování, včetně profilování

Správce nebude provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.

Úřad

Překlad (translations)

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
3
4
3
5
2
6
1
7
1
8
4
9 10
3
11
3
12
3
13
1
14
1
15
1
16 17
2
18
2
19
2
20
2
21
1
22
1
23 24
2
25
2
26
2
27
1
28
3
29
1
30 31
3
1
1
2
1
3
1
4
1

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace