Město Český Dub

Náplň činnosti odboru

Matrika
Vede matriku narození, manželství, úmrtí a agendu s tím souvise-jící.Vypisuje z matrik úřední výpisy - rodný, oddací, úmrtní list a duplikáty těchto výpisů o 100 let zpět. Přijímá dotazníky o uzavření manželství, organizačně zabezpečuje obřady. Ověřuje shody opisů nebo kopie s listinou a ověřuje pravost podpisu na listině. Ve správním řízení provádí dle zákona č. 301/2000 Sb., změny jména a příjmení občanů. Sepisuje na žádost zápisy pro oddělení zvláštní matriky Magistrátu města Brna (matriční události českých občanů nastalé v cizině), přijímá žádosti o výpis z centrálních registrů - Czech POINT, zprostředkovává agendu datových schránek a provádí autorizovanou konverzi dokumentů, sleduje jubilea občanů a zajišťuje akce SPOZ. 
 
Evidence obyvatel
Vede evidenci obyvatel dle zákona č. 133/2000 Sb. pro Město Český Dub a jeho části - tj. Bohumileč, Hoření Starý Dub, Kněžičky, Libíč, Loukovičky, Malý Dub, Modlibohov, Smržov, Sobákov, Sobotice, Starý Dub.Ve správním řízení provádí rušení údaje trvalého pobytu. Vede a aktualizuje stálé seznamy voličů, organizačně zabezpečuje přípravu a průběh voleb. Na žádost občana poskytuje údaje z informačního systému k jeho osobě dle zákona č. 133/2000 Sb.
 
Podatelna
Přijímá a eviduje došlou poštu, eviduje vyřízenou poštu, eviduje stížnosti a petice občanů
 
Pokladna
Zajišťuje pokladní služby pro potřeby organizace včetně přijímání a vydávání peněz.
 
Správní odbor dále zajišťuje: 
  1. vedení evidence psů a jejich poplatníků
  2. vydávání rybářských lístků
  3. vedení evidence poplatníků za komunální odpad
  4. vedení agendy odpadů z hlediska statistiky, rozpočtu
  5. vývoz separovaného sběru
  6. zveřejnění dokumentů na úřední desce MěÚ
  7. zabezpečení tiskopisů a ostatního materiálu spotřeby MěÚ
  8. zabezpečení protipožární ochrany v budově MěU i v ostatních zařízeních města a metodiky PO 
  9. INFORMACE PRO SNOUBENCE

Úřad

Překlad (translations)

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
29
1
30 31
1
1
3
2
2
3 4
1
5
3
6 7
1
8
4
9
1
10
1
11
12
2
13 14
1
15
3
16
2
17
3
18
3
19
3
20
1
21
2
22
4
23
1
24 25
26
2
27 28 29
2
1
3
2 3

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace