Město Český Dub

Náplň činnosti odboru

Matrika
Vede matriku narození, manželství, úmrtí a agendu s tím souvise-jící.Vypisuje z matrik úřední výpisy - rodný, oddací, úmrtní list a duplikáty těchto výpisů o 100 let zpět. Přijímá dotazníky o uzavření manželství, organizačně zabezpečuje obřady. Ověřuje shody opisů nebo kopie s listinou a ověřuje pravost podpisu na listině. Ve správním řízení provádí dle zákona č. 301/2000 Sb., změny jména a příjmení občanů. Sepisuje na žádost zápisy pro oddělení zvláštní matriky Magistrátu města Brna (matriční události českých občanů nastalé v cizině), přijímá žádosti o výpis z centrálních registrů - Czech POINT, zprostředkovává agendu datových schránek a provádí autorizovanou konverzi dokumentů, sleduje jubilea občanů a zajišťuje akce SPOZ. 
 
Evidence obyvatel
Vede evidenci obyvatel dle zákona č. 133/2000 Sb. pro Město Český Dub a jeho části - tj. Bohumileč, Hoření Starý Dub, Kněžičky, Libíč, Loukovičky, Malý Dub, Modlibohov, Smržov, Sobákov, Sobotice, Starý Dub.Ve správním řízení provádí rušení údaje trvalého pobytu. Vede a aktualizuje stálé seznamy voličů, organizačně zabezpečuje přípravu a průběh voleb. Na žádost občana poskytuje údaje z informačního systému k jeho osobě dle zákona č. 133/2000 Sb.
 
Podatelna
Přijímá a eviduje došlou poštu, eviduje vyřízenou poštu, eviduje stížnosti a petice občanů
 
Pokladna
Zajišťuje pokladní služby pro potřeby organizace včetně přijímání a vydávání peněz.
 
Správní odbor dále zajišťuje: 
  1. vedení evidence psů a jejich poplatníků
  2. vydávání rybářských lístků
  3. vedení evidence poplatníků za komunální odpad
  4. vedení agendy odpadů z hlediska statistiky, rozpočtu
  5. vývoz separovaného sběru
  6. zveřejnění dokumentů na úřední desce MěÚ
  7. zabezpečení tiskopisů a ostatního materiálu spotřeby MěÚ
  8. zabezpečení protipožární ochrany v budově MěU i v ostatních zařízeních města a metodiky PO 
  9. INFORMACE PRO SNOUBENCE

Úřad

Překlad (translations)

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
27
4
28 29
3
30
5
31
2
1
3
2
3
3
4
4 5
3
6
4
7
3
8
3
9
1
10
3
11 12
3
13
5
14
3
15
4
16
2
17
2
18 19
3
20
4
21
2
22
1
23
1
24
3
25 26
3
27
5
28
3
29
2
30
2

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace