Město Český Dub

Informace ke zřízení datové schránky

Úřední deska

Přechodná úprava provozu na místních komunikacích a silnici ev.č. III/27716
Vyvěšeno: 29. 5. 2023 Datum sejmutí: 14. 6. 2023
Přechodná úprava provozu na silnici ev.č. II/278 v k.ú. Český Dub
Vyvěšeno: 23. 5. 2023 Datum sejmutí: 8. 6. 2023
Vyvěšeno: 3. 11. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 10. 10. 2017 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 17. 3. 2023 Datum sejmutí: 22. 6. 2023
Vyvěšeno: 25. 5. 2023 Datum sejmutí: 15. 7. 2023
Vyvěšeno: 25. 5. 2023 Datum sejmutí: 15. 7. 2023
Vyvěšeno: 25. 5. 2023 Datum sejmutí: 15. 7. 2023
Vyvěšeno: 25. 5. 2023 Datum sejmutí: 15. 7. 2023
Vyvěšeno: 25. 5. 2023 Datum sejmutí: 15. 7. 2023
Vyvěšeno: 25. 5. 2023 Datum sejmutí: 15. 7. 2023
Vyvěšeno: 25. 5. 2023 Datum sejmutí: 15. 7. 2023
Vyvěšeno: 25. 5. 2023 Datum sejmutí: 15. 7. 2023
Vyvěšeno: 25. 5. 2023 Datum sejmutí: 15. 7. 2023
Vyvěšeno: 25. 5. 2023 Datum sejmutí: 15. 7. 2023
Vyvěšeno: 3. 5. 2023 Datum sejmutí: 2. 8. 2023
Vyvěšeno: 3. 5. 2023 Datum sejmutí: 2. 8. 2023
Vyvěšeno: 14. 4. 2023 Datum sejmutí: 31. 3. 2024
Vyvěšeno: 14. 4. 2023 Datum sejmutí: 31. 3. 2024
Oznámení o zveřejnění dokumentů - Závěrečný účet města Český Dub za rok 2021
Vyvěšeno: 7. 7. 2022 Datum sejmutí: 7. 7. 2023
Závěrečný účet města Český Dub za rok 2021
Vyvěšeno: 7. 7. 2022 Datum sejmutí: 7. 7. 2023
Závěrečný účet města Český Dub za rok 2021 - příjmy
Vyvěšeno: 7. 7. 2022 Datum sejmutí: 7. 7. 2023
Závěrečný účet města Český Dub za rok 2021 - výdaje
Vyvěšeno: 7. 7. 2022 Datum sejmutí: 7. 7. 2023
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021
Vyvěšeno: 7. 7. 2022 Datum sejmutí: 7. 7. 2023
Výkaz pro plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31.12.2021
Vyvěšeno: 7. 7. 2022 Datum sejmutí: 7. 7. 2023
Rozvaha k 31.12.2021
Vyvěšeno: 7. 7. 2022 Datum sejmutí: 7. 7. 2023
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021
Vyvěšeno: 7. 7. 2022 Datum sejmutí: 7. 7. 2023
Příloha k 31.12.2021
Vyvěšeno: 7. 7. 2022 Datum sejmutí: 7. 7. 2023
Inventarizační zpráva za rok 2021
Vyvěšeno: 7. 7. 2022 Datum sejmutí: 7. 7. 2023
Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2021
Vyvěšeno: 7. 7. 2022 Datum sejmutí: 7. 7. 2023
Vyvěšeno: 23. 7. 2021 Datum sejmutí: 14. 1. 2026
Vyvěšeno: 13. 1. 2021 Datum sejmutí: 14. 1. 2026

Úřad

Překlad (translations)

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace