Město Český Dub

Individuální výstavba Na zhůrách

POZEMKY PRO BYDLENÍ V ČESKÉM DUBU - WEBOVÉ STRÁNKY

Území určené k individuální výstavbě

Zastupitelstvo města rozhodlo dne 27.11.2007 v Programu rozvoje města o přípravě území k výstavbě rodinných domů v lokalitě Na Zhůrách za předpokladu zabezpečení přístupové komunikace z krajské komunikace - silnice 3. tř. III/27711 – pozemek p.č. 1131 v k.ú. Český Dub (silnice vedoucí ke koupališti – směr Hradčany). V souvislosti s tím byla v roce 2008 zahájena jednání s majitelem privátních pozemků p. Bergmanem o odkupu části jeho pozemků, které zajistí přístupovou komunikaci ke stavebním pozemkům města ze zmíněné krajské komunikace. Odkoupení těchto pozemků schválilo Zastupitelstvo města usn. č. ZM/11/17 ze dne 29.3.2011. Zahrnutím dotčených pozemků do zastavitelného území a zajištěním přístupové komunikace z krajské silnice byla završena nejdůležitější etapa příprava území pro výstavbu rodinného bydlení. Dne 13.9. 2011 usn. č. ZM/11/46 schválilo zastupitelstvo města nový Územní plán města.
Urbanistický vzhled plánované výstavby je řešen v závazné územní studii. Zajištění urbanistického vzhledu plánované výstavby, který by odpovídal významu lokality, je druhým zásadním úkolem, kterým se zastupitelstvo města velmi odpovědně zabývá. Již v územním plánu jsou stanoveny základní obecné podmínky pro vzhled domů v městské či venkovské oblasti v našem městě. Protože se však jedná o velmi cenné území ve městě, rozhodlo zastupitelstvo města ve III. změně územního plánu (usn. č. 9/2009 dne 24.11.2009), že kromě těchto obecných regulativů, je možné na tomto území stavět pouze na základě  Územní studie - Rozvojová lokalita C38 Na Zhůrách, která  byla veřejně projednána na zasedání zastupitelstva města dne 13.12.2011 a byla zaregistrována Ústavem územního rozvoje.  
Zastupitelstvo města schválilo dvakrát záměr prodeje pozemků, v roce 2011 č. usn. ZM/11/31 ze dne 3.5.2011 a v roce 2012  č. usn. ZM/12/08 ze dne 24.4.2012.
Dne 19.4.2016 zastupitelstvo města rozhodlo usn. č. 2016/ZM/03/35 o variantě vlastní (postupné) investice do infrastruktury ze strany města a následný prodej parcel konečným stavebníkům v lokalitě Na Zhůrách. 
Dne 22.6.2021 zastupitelstvo města rozhodlo usn. č. 2021/ZM/03/30  o přípravě prodeje lokality pro výstavbu RD Na Zhůrách jako celku na základě veřejné soutěže. V souladu s tímto usnesením zastupitelé na zasedání dne 21.9.2021 obdrželi  znalecký posudek č. 2065 – 130/2021 zpracovaný znalcem Ing. Milanem Šulcem, který stanoví návrh minimální prodejní ceny pozemků  a návrh podmínek právního zajištění prodeje pozemků v lokalitě Na Zhůrách jako celku zpracovaný KVB advokátní kancelář, s.r.o.
 
 
 
 
 
 

Město

Překlad (translations)

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
29
2
30
1
1
2
2
4
3
2
4
1
5
2
6
4
7 8
1
9
4
10
2
11
1
12
2
13
4
14
1
15
4
16
3
17
2
18
1
19
1
20
2
21 22
2
23
4
24
3
25
2
26
1
27
4
28 29
3
30
5
31
2
1 2
2

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace