Město Český Dub

Informace ke zřízení datové schránky

Plán rozvoje sportu

Zpracování Plánu rozvoje sportu vychází z platného znění zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, dílčího metodického doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR s podpůrným využitím metodiky zpracování programu rozvoje obce (www.obcepro.cz) Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Plán rozvoje sportu slouží ke zmapování stávající situace v oblasti sportování v obci (sportovní infrastruktura, sportovní organizace, školy a školská zařízení, organizované / neorganizované formy sportování, podmínky pro sportování, společenská východiska, apod.) a k navržení opatření a aktivit pro další rozvoj sportovních aktivit a činností. Plán rozvoje sportu vytvoří efektivní koncepční systém rozvoje obce v této oblasti.
Plán rozvoje sportu ve městě Český Dub na období 2021-2025 schválilo zastupitelstvo města usn. č. 2020/ZM/06/83 ze dne 15. 12. 2020.
Dne 21.9.2021 usn. č. 2021/ZM/04/52 schválilo zastupitelstvo města Aktualizaci č. 1 Plánu rozvoje sportu ve městě Český Dub na období 2021 – 2025 .

Plán rozvoje sportu ve městě Český Dub na období 2021 – 2025 - Aktualizace č. 1 

foto

 

 

Město

Překlad (translations)

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace