Město Český Dub

Aktuální informace během rekonstrukce kotelny

PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA DODÁVKY TEPLÉ VODY
Vážení obyvatelé Mírového sídliště,
ve středu 2.12.2020 od 8:30 do 16:30 dojde k odstávce dodávky teplé užitkové vody z důvodu přepojení na nové boilery. Za tento výpadek se Vám omlouváme a děkujeme za pochopení.
 
PORUCHA NA MOBILNÍ KOTELNĚ – pátek 20.11.2020
Vážení obyvatelé Mírového sídliště,
omlouváme se vám tímto za problémy s dodávkou tepla a teplé vody od pátku 20.11. do soboty 21.11.2020. Nemohli jsme vás bohužel předem informovat, neboť se nejednalo o plánovanou odstávku, nýbrž o poruchu na mobilní kotelně. Na problém s nedostatečným výkonem topení a vlažnou vodou jste nás upozornili v pátek ve večerních hodinách, za což vám velmi děkujeme. Okamžitě jsme začali vzniklou situaci řešit a v sobotu ráno servisní technik dodavatelské firmy odstranil závadu - ucpaný filtr na přívodu LTO do čerpadla kotle a znečištěné trysky hořáku. V cca 17 hodin v sobotu byl kotel opět zprovozněn na plný výkon. V neděli ráno proběhla kontrola teplot – na výstupu z kotelny bylo 71°C, teplota vody, která se vrací zpět do kotle 50°C a teplota TUV byla 52°C. Ještě jednou se omlouváme za vzniklou situaci a děkujeme za Vaši trpělivost a pochopení. Předpokládaný termín pro ukončení celkové rekonstrukce kotelny je 30.11.2020.
 
Čtvrtek 5.11.2020
PRÁCE NA REKONTRUKCI KOTELNY POKRAČUJÍ DLE PLÁNU
LEGIONELLA – 0 
Dnes jsme obdrželi výsledky odběru vzorků vody u šesti odběratelů vody na Mírovém sídlišti s výsledkem LEGIONELLA  - 0. Protokoly o odběru jsou přílohou.
V minulém týdnu proběhla instalace nových kotlů a nyní probíhá jejich připojování k teplovodním rozvodům a k plynovodu. Začátkem příštího týdne bude dokončena instalace nových zásobníků TUV. V druhé půlce listopadu dojde k oživení nově instalovaných technologií a jejich testování.
Znovu děkujeme všem za dosavadní tolerantní přístup a pomoc při zvládnutí této náročné rekonstrukce kotelny a pevně věříme, že tato investice ve výši 6 mil. Kč zajistí potřebnou kvalitu a klid na straně odběratelů na mírovém sídlišti.
Vzorek č.p. 71, 3. patro.PDF
Vzorek čp. 75, 4. patro.PDF
Vzorek čp. 76, 4. patro.PDF
Vzorek čp. 81, 4. patro.PDF
Vzorek čp. 85, 2. patro.PDF
Vzorek čp. 93, 4. patro.PDF
 
Úterý 20.10.2020
Vážení obyvatelé Mírového sídliště,
s potěšením vám můžeme oznámit, že od včerejšího dne, tj. pondělí 19.10.2020, byla postupně obnovena dodávka tepla a TUV v plném rozsahu do všech domácností na sídlišti. V souvislosti s vyslovenými obavami a otázkami k nezávadnosti teplé užitkové vody sdělujeme, že vedení města nemůže 100 % garantovat nezávadnost teplé užitkové vody z kotelny VS1, a to z následujících důvodů. Jak je obecně známo, bakterie rodu Legionella se ve vodním prostředí vyskytují přirozeně. Teplota vody je pouze jednou z podmínek pro optimální rozvoj Legionelly. Přítomnost této bakterie v rozvodech teplé vody je dále umožněna například špatně konstruovanými a tím obtížně udržovatelnými rozvody teplé vody, kde dochází ke stagnaci v proudění vody a tvorbě usazenin. Tyto skutečnosti navíc nejsou pouze problémem rozvodů ve vlastnictví města, ale mohou být zapříčiněny i stavem vnitřních rozvodů v jednotlivých bytových jednotkách (např. staré neošetřované perlátory, sprchové hlavice, vodovodní baterie apod.). Vyvodit odpovědnost města, případně jeho vedení za možný výskyt bakterií Legionella proto nelze.
 
Vedení města přesto přistoupilo k této problematice zodpovědně a objednalo odběr vzorků vody na kohoutku odběratelů, přestože výrobci teplé užitkové vody pro bytové domy nemají ze zákona povinnost sledovat výskyt bakterií rodu Legionella. Na základě laboratorních výsledků bude přijato odpovídající řešení, např. formou termodezinfekce, speciální ochranné dezinfekce či stanovení postupů pro odběratele vody. Problematiku nezávadnosti teplé užitkové vody zcela určitě výrazným způsobem zlepší i právě probíhající rekonstrukce kotelny, jejíž součástí je i výměna zastaralých a zcela nevyhovujících nádrží na vodu, rozvodů, čerpadel atd..
Děkujeme vám za dosavadní tolerantní přístup a pomoc při zvládnutí této náročné rekonstrukce kotelny, která v budoucnosti přinese městu a obyvatelům mírového sídliště benefity ve formě zlepšení kvality ohřevu vody a minimalizace havárií kotelny, které se v posledních letech bohužel často opakovaly.
 
Pondělí 19.10.2020
Vážení obyvatelé Mírového sídliště,
dnes jsme celý den s dodavatelskou firmou řešili odstranění problémů v dodávkách tepla a teplé vody. V dopoledních hodinách došlo k výměně cirkulačního čerpadla v mobilní kotelně za výkonější. Dále byl na kotli vyměněn jednofázový hořák za dvoufázový, který umožňuje rychleji natápět vodu. Kotel byl znovu zprovozněn krátce po poledni. Celé odpoledne probíhal monitoring výstupů a vstupů v kotelně a v jednotlivých panelových domech. Před 17. hodinou byl výstup z kotelny 73°C a voda, která se vracela zpět do kotelny měla teplotu 35°C. Zásobník teplé užitkové vody byl natopen na 46°C a teplota stále stoupala. V podvečerních hodinách jsme kontaktovali několik občanů z jednotlivých panelových domů, abychom získali zpětnou vazbu, že jsou provedená opatření účinná. Všichni oslovení občané nám potvrdili, že se situaci výrazně zlepšila a že se blíží k normálnímu stavu, na který byli zvyklí. I po těchto úpravách jsme zaznamenali jeden byt, kde topení netopí. Tento problém budeme řešit s technickými službami individuálně přímo v bytě. Pokud máte někdo stejný problém, že vám v bytě netopí ani jeden radiátor obraťte se prosím na mě na níže uvedeném telefonu a během zítřejšího dne se pokusíme s technickými službami odstranit problém. Chtěl bych Vám všem ještě jednou poděkovat za trpělivost a za pomoc při získávání zpětné vazby ohledně provedených opatření.
 
Pondělí 19.10.2020
Vážení obyvatelé mírového sídliště,
situace s vytápěním a teplou vodou na Mírovém sídlišti nebyla ve většině domácností o tomto víkendu optimální. Velmi se omlouváme za tuto situaci a vážíme si trpělivosti a pochopení většiny z vás. V sobotu a v neděli jsme společně s p. Růtou provedli kontrolu teplotních výstupů z kotelny, vstupu v některých panelových domech a pěti konkrétních domácnostech, za což jejím vlastníkům velmi děkujeme. Většina jste nám potvrdila, že problém není ...v tom, že byste neměli odvzdušněné radiátory, ale příčina rozdílnosti výstupních teplot z mobilní kotelny, vstupu do panelových domů a teplot v konečných domácnostech je jiná. Okamžitě jsme kontaktovali dodavatele a projektanta a jak jsme již avizovali v neděli, situaci dnes řešíme formou instalace výkonnějších čerpadel. Pevně věříme, že se nám podaří situaci v co nejkratší době vyřešit a znovu moc děkujeme za trpělivost.
 
Sobota 17.10.2020
Situaci kolem kotelny neustále monitorujeme. Mobilní kotelna je v provozu bez výpadku. Aktuální hodnoty teploty vody topení výstup 55°C, teplota na vody, která se vrací z bytů zpět do kotelny 35°C a teplota zásobníku teplé užitkové vody 38°C. Doporučujeme všem spotřebitelům, kterým topení vůbec netopí, aby si odvzdušnili radiátory. V pondělí bude cirkulační okruh ještě posílen o výkonější čerpadla. Stáří centrální kotelny je více jak 25 let. V posledních 5 letech docházelo k častým haváriím, kdy v druhé polovině března 2020 došlo k havárii hlavního kotle, který se stal vzhledem ke svému stáří neopravitelným. V dubnu 2020 rada města rozhodla o zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci a modernizaci centrální kotelny. Projektová dokumentace byla předána 20. června. V červenci probíhala veřejná soutěž na dodavatele, který rekonstrukci bude provádět. V srpnu proběhla kontrola vítězné nabídky technickým dozorem investora a byly podány všechny žádosti o povolení provedení rekonstrukce. Tato akce nebyla naplánována do rozpočtu města pro rok 2020 a tak zastupitelstvo města dne 22.9.2020 schválilo změnu rozpočtu, tak aby bylo možné rekonstrukci dokončit v letošním roce. Po schválení změny rozpočtu a vydání všech povolení se začalo s rekonstrukcí 1.10.2020 s termínem dokončení 30.11.2020. Byla zvažována varianta zahájení rekonstrukce na jaře 2021 (po topné sezóně), ale hrozilo velké riziko, že v případě havárie druhého kotle by byl velký problém s obnovením dodávek tepla a teplé vody a také to, že druhý kotel nebude stíhat dodávat teplo a zároveň ohřívat teplou užitkovou vodu. Druhý kotel fungoval jako záložní kotel, který pomáhal hlavnímu kotli v ohřevu vody ve špičkách a při nízkých venkovních teplotách. V případě potřeby můžete kdykoliv kontaktovat místostarostu Ondřeje Filu na telefonu 604 928 034 nebo e-mailu mistostarosta@cdub.cz
 
Středa 14.10.2020
Vážení obyvatelé Mírového sídliště,
za poslední týden došlo ke dvěma výpadkům dodávek tepla a teplé vody. Za tyto výpadky v dodávkách se Vám velice omlouváme. V současné chvíli prochází centrální kotelna kompletní rekonstrukcí a modernizací z důvodu zastaralosti technologie vytápění a havárie jednoho z kotlů, který není možné již opravit. Ve čtvrtek 15.10. od 22 hodin proběhne připojení mobilní kotelny, která bude zajišťovat dodávku tepla a teplé vody během rekonstrukce. Tato odstávka je poslední během rekonstrukce. Termín ukončení rekonstrukce je 30.11.2020. Rekonstrukce kotelny Vám zajistí vyšší stabilitu v dodávkách teplé vody a tepla. Velice Vám děkujeme za trpělivost a za pochopení.

Město

Překlad (translations)

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
27
4
28 29
3
30
5
31
2
1
3
2
3
3
4
4 5
3
6
4
7
3
8
3
9
1
10
3
11 12
3
13
5
14
3
15
4
16
2
17
2
18 19
3
20
4
21
2
22
1
23
1
24
3
25 26
3
27
5
28
3
29
2
30
2

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace