Město Český Dub

Senior park

ZÁMĚR VÝSTAVBY DOMU PRO SENIORY V  LOKALITĚ BÝVALÉHO „CHUDOBINCE“ - Odstoupeno od realizace.

V souvislosti s nešťastnou událostí vyhoření a následné demolice budovy tzv. chudobince v ulici Hřbitovní v srpnu 2009 se nepřetržitě diskutovalo o dalším využití tohoto území. Na zasedání zastupitelstva města dne 19.1.2010 schválilo zastupitelstvo města záměr vybudovat na tomto území Dům pro seniory. Dle předloženého záměru se jedná o vybudování moderního bytového komplexu pro seniory a občany s handicapem v Českém Dubu, které společnost již postavila nebo staví v celé ČR. První dokončený penzion je v Luštěnicích u Mladé Boleslavi, dokončuje se stavba v Hrádku nad Nisou a v Sokolči u Poděbrad. Společnost připravuje výstavbu několika dalších objektů především ve Středočeském kraji. Vzhledem k charakteru budovaných bytových komplexů je lokalita optimální, neboť senioři a lidé s handicapem neztrácejí kontakt s běžnou populací, velmi dobrá je také dostupnost služeb ve městě. Také dostatečný prostor a zeleň v okolí působí příznivě. Tím jsou v podstatě naplněny požadavky při výběru vhodných lokalit pro tuto výstavbu. Předložený záměr plně koresponduje i se záměrem města v dané lokalitě vybudovat opět bytový komplex, který bude uspokojovat větší skupinu obyvatel s určitými sociálními potřebami. V tom lze spatřovat zásadní přednost a jedinečnost projektu. Pro město je zároveň velmi významné, že výstavbu a především následný provoz by plně realizovala privátní společnost.
Dohoda o odstoupení od Kupní smlouvy a Smlouvy o zřízení věcného práva předkupního (S-PARK reality spol. s r. o.)
Projednáno v RM dne 29.1.2014:
2014/RM/02/031        Dohoda o odstoupení od Kupní smlouvy a Smlouvy o zřízení věcného práva předkupního S-PARK reality spol. s r. o.
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Dohodu o odstoupení od Kupní smlouvy a Smlouvy o zřízení věcného práva předkupního mezi Městem Český Dub a S-PARK reality spol. s r. o. IČ: 22774327.

Usnesení ZM ze dne 11.2.2014
2014/ZM/01/09          Dohoda o odstoupení od Kupní smlouvy a Smlouvy o zřízení věcného práva předkupního S-PARK reality spol. s r. o.
Zastupitelstvo města po projednání s ch v a l u j e Dohodu o odstoupení od Kupní smlouvy a Smlouvy o zřízení věcného práva předkupního mezi Městem Český Dub a S-PARK reality spol. s r. o. IČ: 22774327
p o v ě ř u j e starostu podpisem dohody.

Přijatá usnesení
RM – 6.1.2010 usn. č. RM/10/01
Rada města po projednání
a) bere na vědomí záměr výstavby Senior parku na území bývalého chudobince
b) pověřuje starostu předložit záměr k projednání v ZM
 
ZM – 19.1.2010 usn. č. ZM/10/05
Zastupitelstvo města po projednání
a) schvaluje záměr realizace projektu „Výstavba a provoz Domu pro seniory“ v lokalitě bývalého
„chudobince“ v ul. Hřbitovní 11 v Českém Dubu předložený a.s. SENIOR PARK
b) pověřuje starostu přípravou záměru prodeje dotčených pozemků a.s. SENIORK PARK
 
RM – 17.10.2012 usn. č. RM/12/268
Rada města po projednání
a) bere na vědomí postoupení práv k projektu „Výstavba a provoz Domu pro Seniory“ ze společnosti Senior Park IČ 28963351 na S-PARK reality spol. s r.o. IČ 22774327
b) ukládá OESM připravit návrh Smlouvy o smlouvě budoucí do 31.10.2012.
 
RM – 14.11.2012 usn. č. RM/12/293
Rada města po projednání žádosti S-PARK reality, spol. s r. o.
a) zveřejňuje záměr prodeje nemovitostí: pozemku p. č. 135 o výměře 181 m2, zahrada; pozemku p. č. 134/1 o výměře 1424 m2, ostatní plocha; pozemku 134/4 o výměře 121 m2, zastavěná plocha; část pozemku p. č. 984, zahrada v rozsahu dle nákresu a objektu garáže bez čísla popisného postaveného na parcele č. 134/4 zastavěná plocha a nádvoří v části obce Český Dub II v k. ú. Český Dub a obci Český Dub
a) bere na vědomí návrh Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného práva předkupního.
 
RM - 11. 12. 2012 usn. RM/12/336
RM/12/336     Kupní smlouva mezi městem a S-PARK reality, s.r.o.
Rada města po projednání
d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného práva předkupního mezi Městem Český Dub a společností S-PARK reality s.r.o., o prodeji nemovitostí: pozemku p. č. 135 o výměře 181 m2, zahrada, pozemku p. č. 134/1 o výměře 1424 m2, ostatní plocha, pozemku 134/4 o výměře 121 m2, zastavěná plocha, pozemku p. č. 984/3 o výměře 1776 m2, zahrada a objektu garáže bez čísla popisného postaveného na parcele č. 134/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Český Dub a obci Český Dub za cenu 1 412 900 Kč.
 
ZM/12/44       Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného práva předkupního
 
Zastupitelstvo města po projednání
s ch v a l u j e
Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného práva předkupního mezi Městem Český Dub a společností S-PARK reality s.r.o., o prodeji nemovitostí: pozemku p. č. 135 o výměře 181 m2, zahrada, pozemku p. č. 134/1 o výměře 1424 m2, ostatní plocha, pozemku 134/4 o výměře 121 m2, zastavěná plocha, pozemku p. č. 984/3 o výměře 1776 m2, zahrada a objektu garáže bez čísla popisného postaveného na parcele č. 134/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Český Dub a obci Český Dub za cenu 1 412 900 Kč
p o v ě ř u j e
starostu podpisem smlouvy.

Město

Překlad (translations)

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
27
4
28 29
3
30
5
31
2
1
3
2
3
3
4
4 5
3
6
4
7
3
8
3
9
1
10
3
11 12
3
13
5
14
3
15
4
16
2
17
2
18 19
3
20
4
21
2
22
1
23
1
24
3
25 26
3
27
5
28
3
29
2
30
2

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace