Město Český Dub
Město Český Dub
Informace k rekonstrukci křižovatky u zdravotního střediska zde
Podle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 5). je obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. 

Členové rady města

PhDr. Jiří Miler, Ph.D.  -  starosta   
Do zastupitelstva města byl zvolen v letech 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 a 2018. V letech 1998-2002 byl místostarostou města a od roku 2006 je starostou města. Do funkce  starosty ve čtvrtém volebním období byl zvolen na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 5. listopadu 2018. 
email: starosta@cdub.cz
mobil: 724 187 051
Ondřej Fila  -  místostarosta   
Do zastupitelstva města byl zvolen v roce 2018 a do 1.12.2019 vykonával funkci předsedy finančního výboru. Místostarostou města byl zvolen dne 23.9.2019 s účinností od 1.12.2019.
email: mistostarosta@cdub.cz
mobil: 604 928 034
Mgr. Martina Růžičková   
Do zastupitelstva města byla zvolena v roce 2014 a 2018.Ve volebním období 2014 - 2018 byla předsedkyně kontrolního výboru.
email: martina.ruzickova@cdub.cz
mobil: 733 101 255
Mgr. David Rubáš   
Do zastupitelstva města byl zvolen v roce 2014 a 2018. Ve volebním období 2014 - 2018 byl člen rady města.
email: david.rubas@cdub.cz
mobil: 737 171 578
Oldřich Laufke   
Do zastupitelstva města byl zvolen v letech 2007, 2010, 2014 a 2018. Ve volebním období 2014 - 2018 byl člen rady města.
email: oldrich.laufke@cdub.cz
mobil: 724 179 767

 

Město

Překlad (translations)

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace