Město Český Dub

Informace ke zřízení datové schránky

Podle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 5). je obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. 

Starosta

foto

PhDr. Jiří Miler, Ph.D. 

zvolen za: NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ OBČANŮ

Mobil: 724 187 051
Pevná linka: 485 147 051
Email: starosta@cdub.cz
 
V letech 1998-2002 byl místostarostou a od  roku 2006 je starostou města. Do funkce starosty v pátém volebním období byl zvolen na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 20. října 2022. 
Životopis 
Fotogalerie
 
Starosta zastupuje město navenek, je v čele městského úřadu a ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu města. Kompetence a povinnosti starosty města jsou dány Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zejména v § 103 - 108, v záležitostech samosprávy na volební období 2022 – 2026 je schválila Rada města dne 15.2.2023 usn. č. 2023/RM/05/048 :
- koordinace činnosti vedení města
- plán rozvoje města
- rozpočet města, investice
- obnova a údržba komunikací, chodníky 
- revitalizace městské památkové zóny
- modernizace veřejného osvětlení
- odpadové hospodářství
- krizové řízení, JSDH Český Dub, sbory dobrovolných hasičů v obcích
- bezpečnost ve městě, spolupráce s policií
- spolková činnost
- zpravodaj, komunikace s médii
- společenské události
 
Příspěvkové organizace, s.r.o
Podještědské muzeumknihovna
Mateřská škola
TES Český Dub, s.r.o
 
Zastupování města ve společnostech s majetkovou účastí
Severočeské komunální služby s.r.o
Euroregion Nisa
Místní akční skupina Podještědí
Sdružení obcí Libereckého kraje
 

Město

Překlad (translations)

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace