Město Český Dub

Informace ke zřízení datové schránky

Podle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 5). je obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. 

Životopis

Narodil jsem se rodičům Mileně Milerové roz. Šmídové a Josefu Milerovi 5.9.1962 a od narození bydlím v Českém Dubu, kde mě vozili do jeslí (1963 - 1965), chodil jsem do mateřské školy (1965 - 1968), základní školy (1968 - 1976), junáka (1968, 1969) a po jeho zrušení ze začátku s nechutí do pionýra (1970 - 1975). Pocházím ze čtyř dětí (Pavel, Petr a Marcela) a bydlím v rodném domě v ulici Starý Zámek. Od roku 1986 jsem ženatý a s manželkou Ilonou máme dvě dospělé dcery (Kateřina a Tereza). Rád cestuji, do roku 1989 převážně po vlastech českých a zemích Varšavské smlouvy, od roku 1990 všude možně, nejdále jsem byl v Austrálii. Mám rád rockovou hudbu, Lazaretní vlak, hokej, fotbal, motorku, posezení u piva s kamarády a rodný Český Dub s lidmi v něm žijící.
 
1976 - 1980
Gymnázium Liberec
1980 - 1984
VŠ – PFUK Praha, obor speciální pedagogika
1987
Rigorózní zkouška PFUK Praha (PaedDr.)
1989 - 2002
Komunitní výcvik ve skupinové psychoterapii
2002 - 2006
Doktorské studium PFUK Praha (PhDr., Ph.D.)
1990 - 
Zahraniční stáže v sociálních službách (Itálie, Dánsko, Rakousko, Nizozemsko, Velká Británie, Srbsko), odborné výcviky
 
Zaměstnání
1984 - 1990   
Dětský diagnostický ústav Liberec (speciální pedagog) 
1990 - 1998     
Ústav sociální péče  - Domov a centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou (ředitel)
1998 - 2002 
Město Český Dub (místostarosta)
2002 - 2006   
Krajský úřad Libereckého kraje (krajský metodik rozvoje sociálních služeb)
2006 -
Město Český Dub (starosta)
 

Město

Překlad (translations)

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace