Město Český Dub

Informace ke zřízení datové schránky

Podle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 5). je obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. 

Plán zasedání

Rok 2023

Datum konání

Čas konání

Místo konání

úterý 31. ledna

17.00

ČESKÁ BESEDA

úterý 14. března 17.00 ČESKÁ BESEDA
úterý 25. dubna 17.00 ČESKÁ BESEDA
úterý 13. června 17.00 ČESKÁ BESEDA
úterý 12. září 17.00 ČESKÁ BESEDA
středa 18. října 17.00 ČESKÁ BESEDA
středa 15. listopadu 17.00 ČESKÁ BESEDA
středa 13. prosince 17.00 ČESKÁ BESEDA

 

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace