Město Český Dub
Město Český Dub
Informace k rekonstrukci křižovatky u zdravotního střediska zde
Podle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 5). je obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. 

Plán zasedání

I. pol. roku 2022

Datum konání

Čas konání

Místo konání

1. února

17.00

ČESKÁ BESEDA

8. března

17.00

ČESKÁ BESEDA

12. dubna

17.00

ČESKÁ BESEDA

17. května 17.00 ČESKÁ BESEDA
21. června 17.00 ČESKÁ BESEDA

II. pol. roku 2022

Datum konání

Čas konání

Místo konání

 

17.00

ČESKÁ BESEDA

 

17.00

ČESKÁ BESEDA

 

17.00

ČESKÁ BESEDA

 

Město

Překlad (translations)

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace