Město Český Dub

Informace ke zřízení datové schránky

Podle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 5). je obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. 

Plán zasedání

Rok 2023

Datum konání

Čas konání

Místo konání

31. ledna

17.00

ČESKÁ BESEDA

14. března 17.00 ČESKÁ BESEDA
25. dubna 17.00 ČESKÁ BESEDA
13. června 17.00 ČESKÁ BESEDA
12. září 17.00 ČESKÁ BESEDA
17. října 17.00 ČESKÁ BESEDA
14. listopadu 17.00 ČESKÁ BESEDA
12. prosince 17.00 ČESKÁ BESEDA

 

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace