Město Český Dub
Město Český Dub
Informace k rekonstrukci křižovatky u zdravotního střediska zde

POZOR - V důsledku rekonstrukce křižovatky platí Výlukové jízdní řády ČSAD zde

Podle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 5). je obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. 

Plán zasedání

Zasedání rady města

Rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby - zpravidla 1x za 14 dní, její schůze jsou neveřejné. Rada města může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva města a jiné oso

II. POL. ROKU 2021

Den a datum konání

Čas konání

Místo konání

Úterý 03.08.

13.00

Městský úřad, kancelář starosty

Pondělí 23.08.

13.00

Městský úřad, kancelář starosty

Středa 08.09.

14.00

Městský úřad, kancelář starosty

Úterý  21.09.

15.00

Městský úřad, kancelář starosty

Středa 06.10. 14.00 Městský úřad, kancelář starosty
Středa 20.10. 14.00 Městský úřad, kancelář starosty
Úterý 02.11. 15.00 Městský úřad, kancelář starosty
Středa 24.11. 14.00 Městský úřad, kancelář starosty
Středa 08.12. 14.00 Městský úřad, kancelář starosty
Úterý 14.12. 15.00 Městský úřad, kancelář starosty

Město

Překlad (translations)

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace