Město Český Dub

Informace ke zřízení datové schránky

Podle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 5). je obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. 

Plán zasedání

Zasedání rady města

Rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby - zpravidla 1x za 14 dní, její schůze jsou neveřejné. Rada města může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva města a jiné osoby.

I. POL. ROKU 2023

Den a datum konání

Čas konání

Místo konání

Středa 04.01.

15.00

Městský úřad, kancelář starosty

Středa 18.01.

15.00

Městský úřad, kancelář starosty

Úterý 31.01.

15.30

Městský úřad, kancelář starosty

Středa 15.02.

15.00

Městský úřad, kancelář starosty

Středa 28.02. 15.00 Městský úřad, kancelář starosty
Úterý 14.03. 15.30 Městský úřad, kancelář starosty
Středa 29.03. 15.00 Městský úřad, kancelář starosty
Středa  12.04. 15.00 Městský úřad, kancelář starosty
Úterý 25.04. 15.30 Městský úřad, kancelář starosty
Středa 10.05. 15.00 Městský úřad, kancelář starosty
Středa 30.05. 15.00 Městský úřad, kancelář starosty
Úterý 13.06. 15.30 Městský úřad, kancelář starosty
Středa 28.06.  15:00 Městský úřad, kancelář starosty

 

 

 

Město

Překlad (translations)

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace